Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2024

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ  ο  ν.4957/2022 (Α΄141). Το άρθρο 363 τροποποιεί το άρθρο 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) που αφορά στην προθεσμία ολοκλήρωσης πρακτικής των καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. Πιο συγκεκριμένα:

Άρθρο 363

Πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης -

Τροποποίηση παρ. 31 άρθρου 169 ν. 4763/2020

«Στην παρ. 31 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254),

περί μεταβατικών διατάξεων, η αναφορά στο έτος 2022,

έως το τέλος του οποίου υποχρεούνται οι καταρτιζόμενοι

των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.),

που δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση

έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 (Α’ 254) να την

ολοκληρώσουν, αντικαθίσταται με αναφορά στο έτος

2024 και η παρ. 31 διαμορφώνεται ως εξής:

«31. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν

πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη

ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν

την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2024,

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27.»

Σχετικά με το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας

Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας

Διευθύντρια: Ταράτσα  Αγγελική

Υποδιευθυντής: Γκουντούλας Ιωάννης

 

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

22 Σεπτεμβρίου 2022
07 Σεπτεμβρίου 2022
©2022 Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας. Κατασκευή: Δημήτριος Ιατρού (diatrou AT gmail DOT com)

Search