Οι κύριες δραστηριότητες του διπλωματούχου της ειδικότητας «Τεχνικός εφαρμογών Πληροφορικής» προσανατολίζονται σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και προορίζεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τομείς όπου συντελείται σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη, συντήρηση και χρήση λογισμικού εφαρμογών με έμφαση στην web τεχνολογία.

Αναλυτικότερα:

1. Σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση λογισμικού εφαρμογών τεχνολογίας internet και τηλεματικής, ιστοσελίδων, δημιουργία εφαρμογών πολυμεσικού περιεχομένου, τηλεκπαίδευσης ? τηλεϊατρικής, επεξεργασία στοιχείων βάσεων δεδομένων και παρουσίαση στοιχείων στο internet.
2. Σχεδίαση και σύνδεση βάσης δεδομένων με το περιβάλλον προγραμματισμού και τιςδιαδικτυακές εφαρμογές.
3. Πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής.
4. Διαχείριση συστήματος ή βάσεων δεδομένων ή ασφάλειας web site.
5. Διαχείριση παροχής υπηρεσιών internet.
6. Διαχείριση και υποστήριξη λειτουργίας e-υπηρεσιών.

Μαθήματα Γ' Εξαμήνου

 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  Καθηγητής: κος Βοΐλας
 • Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
  Καθηγητής: κος Πέτσης
 • Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙΙ (Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός C++)
  Καθηγήτρια: κα Μαλιγιάννη
 • Γλώσσα Προγραμματισμού IV (OpenGL)
  Καθηγήτρια: Κα Μακρή
 • Γλώσσα Προγραμματισμού V (PHP)
  Καθηγητής: Κος Βοΐλας
 • Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών (Unreal Editor, Half Life, Doom Editor)
  Καθηγητής: Κος Παράς
 • Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών Ι (3DS MAX)
  Καθηγήτρια: Κα Κοκκόρη

Μαθήματα Δ' Εξαμήνου

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ IV (OpenGL)
 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (Unreal Editor, Half Life, Doom Editor)
 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Ι (3DS MAX)
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η/Υ (C++, JAVA)
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ
 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ VIDEO
 • ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (FLASH)
 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET