Μαθήματα Β' Εξαμήνου

 • Αναλογικά Ηλεκτρονικά
 • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Δίκτυα Υπολογιστών Ι
 • Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Μαθήματα Α' Εξαμήνου

 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ
 • ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ