Εδώ μπορείτε να βρείτε κάποιες απλές οδηγίες για τη διαχείριση των σπουδαστών και των μαθημάτων. Απευθύνεται μόνο σε εκπαιδευτές.

Στη συγκεκριμένη ενότητα βλέπουμε κάποια εισαγωγικά σημεία της πλατφόρμας και περιηγούμαστε μέσα σε αυτήν.