Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις , δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένη εργασία ως υπάλληλος σε:

Α. Δημόσιες ή Ιδιωτικές κινητές μονάδες προνοσοκομειακής φροντίδας.

Β. Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές.

Γ. Κέντρα Υγείας.

Δ. Μονάδες Α Βοηθειών ( Χιονοδρομικά κέντρα , Αθλητικά κέντρα, Γήπεδα , μεγάλα τεχνικά συνεργεία , Βιομηχανικές μονάδες, Εργοτάξια, Πλοία , κ.λ.π. )

Ο Νοσηλευτής συμμετέχει υπό την επίβλεψη και την ευθύνη του Νοσηλευτή στην Νοσηλευτική Φροντίδα ( προεγχειρητική - διεγχειρητική - μετεγχειρητική του Ασθενή και εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες (Duties ).

1. Πραγματοποιεί ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ που αντιστοιχούν στο επίπεδο και αντικείμενο εκπαίδευσης , εξειδίκευσης και εμπειρία του και που έχουν σχέση:

α: Με την προνοσοκομειακή ή ενδονοσοκομειακή παροχή ΑΆΒοηθειών στον Τραυματία , μόνος ή με καθοδήγηση ή σε συνεργασία με άλλον άλλους συναφούς επαγγελματικής ιδιότητας προς το αντικείμενο αυτό .Τα παραπάνω προϋποθέτουν γνώσεις , θεωρητικές και πρακτικές ,επιδεξιότητα και δυνατότητα τυποποιημένων ενεργειών που αφορούν την:

- Εκτίμηση των ζωτικών σημείων

- Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ( Βασική - Προχωρημένη )

- Ακινητοποίηση- μεταφορά Ασθενών με Μυοσκελετικές κακώσεις και κακώσεις μαλακών μορίων.

- Αναγνώριση -έλεγχο εσωτερικής και εξωτερικής αιμορραγίας

- Βασική περιποίηση τραύματος

- Πρώτη αντιμετώπιση κρανιοεγκεφαλικών , Θωρακικών, και ενδοκοιλιακών κακώσεων

β: Με την παραπέρα αντιμετώπιση του τραυματία ή πολυτραυματία στην διάρκεια νοσηλείας του στο τραυματολογικό κέντρο .

2. Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας , υγιεινής , αντισηψίας - ασηψίας που επιβάλλονται για την ασφαλή λειτουργία των χώρων που εργάζεται.

3. Επιλέγει, προμηθεύει, χρησιμοποιεί και φροντίζει τον εξοπλισμό του χώρου εργασίας του ( εργαλεία , συσκευές , όργανα αναλώσιμα; υλικά , κ.λ.π. )

Μαθήματα Γ' Εξαμήνου

  • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) ΙΙ
  • ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
  • ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Μαθήματα Δ' Εξαμήνου

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
  • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
  • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ