Ο απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσεις κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης, του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων.

Υποστηρίζει τόσο τη Διοικητική όσο και την οικονομική λειτουργία του Οργανισμού και ειδικότερα την επικοινωνία, τη χρηματοικονομική διοίκηση και οργάνωση, τη διοίκηση οργάνωση και διαχείριση των ανθρωπίνων και λοιπών πόρων.

Ερευνά, εντοπίζει και λύνει οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα των διαφόρων μονάδων.

Απασχολείται σε Τμήματα και Διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.

Μαθήματα Γ' Εξαμήνου

 • Φορολογική Πρακτική
 • Λογιστική Εταιρειών
 • Φορολογική Λογιστική ? Εφαρμογές
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Λογιστική Κόστους
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Επεξεργασία Κειμένου (Η/Υ)
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Μαθήματα Δ' Εξαμήνου

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Η/Υ)
 • MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ MARKETING
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREAD SHEETS - H/Y)