Ο Τεχνικός Δικτύων Η/Υ είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας που θα αναλάβει την υλοποίηση ενός δικτύου από τη σχεδίασή του μέχρι την παράδοση στον τελικό πελάτη και την υποστήριξη της λειτουργίας του. Εξειδικεύεται στην εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση δικτύων, μια επαγγελματική δραστηριότητα με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι κύριες δραστηριότητές του προσανατολίζονται σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, όπως αυτά καθορίζονται από την Ε.Ε. και προορίζεται για εργασιακούς χώρους όπου συντελείται κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση δικτύων μετάδοσης δεδομένων, στο πλαίσιο δραστηριότητας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Μαθήματα Δ' Εξαμήνου

 • Διαθεματική Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση

Μαθήματα Β' Εξαμήνου

 • Ηλεκτρονικές & Ψηφιακές Μετρήσεις
 • Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Δίκτυα Υπολογιστών Ι
 • Διαχείριση Δικτύων Ι
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Μαθήματα Γ' Εξαμήνου

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ
 • ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ)
 • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ