ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Κ.Τ.Ε.Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Προορισμός Δευτέρα έως Παρασκευή Σάββατο Κυριακή-Αργίες
ΑΙΑΝΤΕΙΟ Από Αιάντειο 05:50 και από Παλούκια 06:20, 06:50, 07:20, 07:50, 08:50, 09:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:55, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50, Τελευταίο 20:10 Από Παλούκια 06:20, 06:50, 07:50, 08:50, 09:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50, Τελευταίο 20:10 Από Παλούκια 06:50, 07:50, 08:50, 09:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50, Τελευταίο 20:10
ΦΛΕΒΑΡΙΩΤΙΣΣΑ Από Παλούκια 07:20, 07:50, 09:50, 13:55, 17:50 Από Παλούκια 07:50, 09:50, 13:50, 17:50 Από Παλούκια 07:50, 09:50, 13:50, 17:50
ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ-ΓΥΑΛΑ Από Γυάλα 05:35 και από Παλούκια 07:05, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:40 Από Παλούκια 07:20, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:40 Από Παλούκια 07:20, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 16:20, 18:20, 19:40
ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ-ΛΙΜΝΙΩΝΑ Από Παλούκια 07:05, 08:20, 10:20, 12:20, 13:20, 14:20, 16:20, 18:20 Από Παλούκια 07:20, 08:20, 10:20, 12:20, 13:20, 14:20, 16:20, 18:20 Από Παλούκια 07:20, 08:20, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ Από Παλούκια 06:55, 09:05, 11:05, 14:20, 17:05 Από Παλούκια 07:05, 09:05, 11:05, 14:05, 17:05 Από Παλούκια 09:05, 14:05, 17:05
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΞΕΝΟ-ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Από Ξένο 05:50
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΔΕΙΛΙΝΑ-ΞΕΝΟ Από Παλούκια 06:20, 07:20, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20 Από Παλούκια 06:20, 07:20, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20 Από Παλούκια 07:20, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΗΛΙΑΚΤΗ-ΞΕΝΟ Από Παλούκια 08:20, 10:20, 14:20, 16:20, 19:20 Από Παλούκια 08:20, 10:20, 14:20, 16:20, 19:20 Από Παλούκια 08:20, 10:20, 14:20, 16:20, 19:20
ΣΕΛΗΝΙΑ Από Σελήνια 05:50 και από Παλούκια 06:20, 07:20, 08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:10, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05, 20:10 Από Παλούκια 06:20, 07:20, 08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05, 20:10 Από Παλούκια 07:20, 08:05, 10:05, 12:05, 14:05, 16:05, 18:05, 20:10
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Από Άγ. Γεώργιο 05:55 και από Παλούκια 06:20 Από Παλούκια 06:20
ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΣΤΕΝΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Από Παλούκια 07:20, 08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:10, 14:10, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05 Από Παλούκια 07:20, 08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05 Από Παλούκια 07:20, 08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 15:05, 17:05, 19:05
ΒΑΣΙΛΙΚΑ Από Βασιλικά 06:00 και από Παλούκια 06:35, 07:35, 08:35, 09:35, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 19:35 Από Παλούκια 06:35, 07:35, 08:35, 09:35, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 19:35 Από Παλούκια 07:35, 08:35, 09:35, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 15:35, 17:35, 19:35
ΜΠΑΤΣΙ Από Παλούκια 07:35, 09:35, 12:35, 14:35, 15:35, 19:35 Από Παλούκια 07:35, 09:35, 12:35, 15:35, 19:35 Από Παλούκια 07:35, 09:35, 12:35, 15:35, 19:35
ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ Από Παλούκια 06:35, 10:35, 14:35, 16:35 Από Παλούκια 06:35, 10:35, 14:35, 16:35 Από Παλούκια 10:35, 15:35
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ-ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Από Παλούκια 08:35, 11:35, 17:35 Από Παλούκια 08:35, 11:35, 17:35 Από Παλούκια 08:35, 11:35, 17:35
ΣΑΛΑΜΙΝΑ (εξυπηρετούν και τα δρομολόγια Φανερωμένης και Βασιλικών) Από Σαλαμίνα 06:00, 06:15, 06:30, 06:45 και από Παλούκια 06:20, 06:35, 07:20, 07:35 και ανά μισή ώρα έως τις 20:35, 21:05. Τελευταίο από Σαλαμίνα 20:45. Από Παλούκια 06:20, 06:35, 07:20, 07:35 και ανά μισή ώρα έως τις 20:35, 21:05. Τελευταίο από Σαλαμίνα 20:45. Από Παλούκια 07:20, 07:35 και ανά μισή ώρα έως τις 13:35, 15:05, 15:35, 17:05, 17:35, 18:35, 19:05, 19:35. Τελευταίο από Σαλαμίνα 20:15.