Ανακοινώσεις Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας

Ενημέρωση Καταρτηζομένων

 
Picture of Γωγώ Γιουντέρη
Ενημέρωση Καταρτηζομένων
by Γωγώ Γιουντέρη - Tuesday, 28 March 2017, 8:36 PM
 

Αγαπητοί Καταρτιζόμενοι.

Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεταβείτε στη γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. και να μας προσκομίσετε:

  1. Α.Μ.Α (Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου η οποία χορηγείτε από το ΙΚΑ)
  2. Α.Φ.Μ (Πρόσφατη ημερομηνία λήψης)
  3. Α.Μ.Κ.Α (Χορηγείται από τα Κ.Ε.Π)

Παρακαλώ να μεταβείτε άμεσα μέχρι της 31/03/2017