Ανακοινώσεις Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας

Επείγουσα ενημέρωση για ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.

 
Τεχνική Υποστήριξη Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας
Επείγουσα ενημέρωση για ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.
από Δημήτρης Ιατρού (Support) - Τρίτη, 16 Μάιος 2017, 8:16 μμ
 

Σας παραθέτουμε την ανακοίνωση του Ο.Α.Ε.Δ.

Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε κατά περίπτωση:

Ενημέρωση Ο.Α.Ε.Δ.

(Επεξεργασμένο από Αναστάσιος Σαλματάνης - αρχική υποβολή Πέμπτη, 6 Απρίλιος 2017, 6:09 μμ)