Ανακοινώσεις Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας

Πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ

 
Φωτογραφία Ελένη Νάνου (Γραμ. Υποστήριξη)
Πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ
από Ελένη Νάνου (Γραμ. Υποστήριξη) - Παρασκευή, 14 Ιούλιος 2017, 2:45 μμ
 

Πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ

(αφορά εργοδότες και καταρτιζόμενους)

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας και η προσπάθεια συνολικής αναβάθμισής της στοιχειοθετεί έναν από τους βασικούς στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής της σημερινής Κυβέρνησης καθώς η ΕΕΚ έχει να επιτελέσει τόσο επαγγελματικό όσο και κοινωνικό ρόλο. Στο παρόν πλαίσιο η επέκταση του θεσμού της Μαθητείας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα των συναρμόδιων Υπουργείων.  

Προς καταρτιζόμενους

Οι σπουδαστές των δημοσίων Ι.Ε.Κ. που έχουν δικαίωμα έγγραφης στο «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.», κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. ή του αρμόδιου δημόσιου φορέα που υλοποιεί Πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ, η οποία δίνει την αρχική έγκριση λειτουργίας των αντίστοιχων τμημάτων μαθητείας, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ως υποψήφιοι για συμμετοχή στην εκπαιδευτική δομή που πραγματοποιείται Πρόγραμμα Μαθητείας στην ειδικότητα τους.

Προς εργοδότες

Κατά το σχολικό έτος 2017-18, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, θα εφαρμόσουν Προγράμματα Μαθητείας συνολικά για τους μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ. ? ΕΠΑ.Σ. ? Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητάς τους. Οι ειδικότητες ανά εκπαιδευτική δομή και  οι αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της Μαθητείας, παρουσιάζονται στο συνημμένο που ακολουθεί.
Σας καλούμε λοιπόν να στηρίξετε το θεσμό επενδύοντας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των νέων, προσφέροντας θέσεις Μαθητείας για το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας θα δηλωθούν και στη διαδικτυακή πύλη (portal) www.oaed.gr , όπου θα λειτουργήσει ειδική εφαρμογή για τη Μαθητεία. Η ηλεκτρονική  καταχώρηση θα ξεκινήσει στις 23/8/2017 στην παραπάνω διαδικτυακή πύλη όπου θα υπάρχει αναρτημένος «Οδηγός για την υποβολή θέσεων Μαθητείας» ενώ συγχρόνως θα λειτουργήσει helpdesk στο 11320 μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφερόμενων θέσεων μαθητείας σχολικού έτους 2017-18.