Ανακοινώσεις Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Καταρτιζομένων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας

 
Τεχνική Υποστήριξη Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Καταρτιζομένων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας
by Δημήτρης Ιατρού (Support) - Tuesday, 5 December 2017, 5:25 PM
 

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

καλεί

τους καταρτιζόμενους των Δημοσίων ΙΕΚ προς υποβολή αιτήσεων ως υποψήφιοι μαθητευόμενοι στο «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.», με βάση τις ειδικότητες και τα Δημόσια ΙΕΚ του Πίνακα 1 (σελ. 6),  οι οποίοι, σύμφωνα με την υπ? αριθμ. 5954/23-6-2014 Y. A. (ΦΕΚ 1807 Β ?) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ? αριθμ. Κ1/54877/2017 (ΦΕΚ 1245/Β/11-04- 2017) Υ.Α. «Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)»,

  1. είναι απόφοιτοι του 4ου εξαμήνου φοίτησης των προσφερόμενων ειδικοτήτων
  2. δεν πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή δεν έχουν λάβει απαλλαγή από αυτή και
  3. βρίσκονται εκτός απασχόλησης (κατά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τμήμα Μαθητείας και καθ? όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Μαθητείας Ι. Ε.Κ.)

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Στο σύστημα αυτό μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία επιλογής καταρτιζομένων για τα τμήματα Μαθητείας των Δ.Ι.Ε.Κ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι.

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να στέλνετε email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr

Για άλλα θέματα σχετικά με την πρόσκληση μπορείτε να στέλνετε email στο mathiteia_diek@minedu.gov.gr