Ανακοινώσεις Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας

Μειωμένο Εισιτήριο

 
Αναστάσιος Σαλματάνης
Μειωμένο Εισιτήριο
από Αναστάσιος Σαλματάνης - Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2018, 9:41 μμ
 

Αγαπητοί σπουδαστές,

στα πλαίσια της συμφωνίας έκδοσης προσωποποιημένων καρτών μειωμένου εισιτηρίου για την μετακίνηση των σπουδαστών των Δ.Ι.Ε.Κ. του νομού Αττικής με τα μέσα μαζικής μεταφοράς αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., υπογράφηκε  από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τον Ο.Α.Σ.Α. η σύμβαση 01/2018. Η διαδικασία  για την έκδοση, για τους δικαιούχους οι οποiοι περιλαμβάνονται στα συνημμένα αρχεία, αυτών είναι ως ακολούθως:

  1. Οι σπουδαστές που αναγράφονται στα συνημμένα αρχεία παραλαμβάνουν μετά από αίτησή τους, από τη γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας, βεβαίωση σπουδών με την αναγραφή  του αριθμού της παρούσας σύμβασης (01/2018) για να την προσκομίσουν στο  πλησιέστερο εκδοτήριο για την έκδοση της προσωποποιημένης «έξυπνης»  κάρτας τους.
  2. Οι σπουδαστές μετά την παραλαβή της προσωποποιημένης «έξυπνης»  κάρτας τους πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν με την επίδειξη της κάρτας, τον αριθμό κάρτας στη γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας για να είναι δυνατή η επαναφόρτισή  της στο μέλλον. Οι «έξυπνες» κάρτες μειωμένης μετακίνησης εκδίδονται  από το σύνολο των εκδοτηρίων του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. (όπως αυτά  αναγράφονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.ATH.ENA Card.gr) με τη χρήση  του «εντύπου προσωποποιημένης κάρτας», της φωτογραφίας του δικαιούχου και την βεβαίωση σπουδών του ΙΕΚ.

Κατά τη διαδικασία έκδοσης καταχωρείται η ισχύς του δικαιώματος  μετακίνησης και δεν πραγματοποιείται συναλλαγή/χρέωση της κάρτας, παρά  μόνο αρχικοποίηση ? προσωποποίηση.

Σημαντικό:

Σας ενημερώνουμε ότι είναι απαραίτητο να φυλάσσετε με δική σας ευθύνη το εκτυπωμένο  «έντυπο προσωποποιημένης κάρτας» και να θυμάστε τον 8-ψήφιο αριθμό  PIN που έχετε επιλέξει, καθώς σε περίπτωση απώλειας της Προσωποποιημένης Κάρτας, η αντικατάστασή της είναι εφικτή αποκλειστικά  και μόνον με χρήση του. Σε διαφορετική περίπτωση, η έκδοση νέας κάρτας  θα είναι εφικτή μετά τη λήξη ισχύος του δικαιώματος.