Ανακοινώσεις Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Ι.ΕΚ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

 
Φωτογραφία Ιωάννης Γκουντούλας
ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Ι.ΕΚ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
από Ιωάννης Γκουντούλας - Σάββατο, 16 Μάιος 2020, 1:10 πμ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ

- Από τις 18 Μαΐου έως και τις 30 Ιουνίου 2020, θα διεξαχθούν τα θεωρητικά μαθήματα όλων των ειδικοτήτων και εκείνα τα εργαστηριακά μαθήματα, όπου αυτά δύνανται να πραγματοποιηθούν εντός του Δ.Ι.Ε.Κ., εντός Εργαστηριακών Κέντρων και σε όσες επιχειρήσεις επιτραπεί η παρουσία καταρτιζόμενων.
Τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων των ωρολόγιων προγραμμάτων των Δ.Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της επίδειξης από τον εκπαιδευτή προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η επαφή των καταρτιζόμενων με κοινόχρηστο εξοπλισμό, υλικά, πάγκους εργασίας και επιφάνειες των εργαστηριακών χώρων.
Επίσης, και στην περίπτωση της μεθόδου της επίδειξης θα πρέπει να αποφεύγεται η εκτέλεση
εργαστηριακών ασκήσεων που απαιτούν την χρήση κλιματισμού ή μηχανικού εξαερισμού. Όταν για τον προηγούμενο λόγο δεν εκτελείται κάποια άσκηση ή δεν επαρκεί ο εργαστηριακός χώρος βάσει των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ., το πρόγραμμα του συγκεκριμένου εργαστηρίου μπορεί να αναδιαμορφώνεται με τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου εκπαιδευτή και του Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ.

- Τμήμα της κατάρτισης του εαρινού εξαμήνου 2020, το οποίο δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι 30 Ιουνίου 2020, δύναται να υλοποιηθεί από την 1η έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

- Το ελάχιστο όριο για τις εβδομάδες κατάρτισης του εαρινού εξαμήνου 2020 ορίζεται σε οκτώ (8) και η λήξη του εξαμήνου την 30η Ιουνίου ή την 30η Σεπτεμβρίου 2020

 - Αύξηση δύο (2) διδακτικών ωρών ανά ημέρα, με ανώτερο όριο τις τριάντα (30) διδακτικές ώρες την εβδομάδα.

- Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε 35΄ λεπτά.

- Αναδιαμόρφωση του προγράμματος μαθημάτων, ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες.    

- Αντί των εξετάσεων προόδου οι καταρτιζόμενοι θα εκπονήσουν γραπτή εργασία.

- Οι τελικές εξετάσεις θα γίνουν ΜΟΝΟ με την εκπόνηση γραπτών εργασιών που θα δοθούν στους καταρτιζόμενους από τους εκπαιδευτές.
Για τις ειδικότητες στις οποίες τα θεωρητικά και τα εργαστηριακά μαθήματα θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος Ιουνίου, οι εργασίες θα παραδοθούν από τους καταρτιζόμενους στους εκπαιδευτές από 22 έως 26 Ιουνίου 2020 και η αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους από τους εκπαιδευτές θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 28 Ιουνίου 2020.

- Η τελική βαθμολογία κάθε μαθήματος του εξαμήνου 2020Α διαμορφώνεται από τους βαθμούς της γραπτής εργασίας της προόδου και της εργασίας της τελικής εξέτασης, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ποσοστά βαρύτητας που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας.

- Το Ε΄ εξάμηνο της πρακτικής άσκησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιείται και επανεκκινεί στις 18 Μαΐου 2020.

- Από την 18η Μαΐου 2020 έως την 30η Ιουνίου 2020 και από την 1η έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020, στα Δ.Ι.Ε.Κ. πέραν της διά ζώσης κατάρτισης προβλέπεται η δυνατότητα κατάρτισης με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτές ή όπως τυχόν τροποποιηθούν από τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. για την κάλυψη των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών.

- Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια καταρτιζομένων, εκπαιδευτών και διοικητικού προσωπικού θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες, όπως αυτοί περιγράφονται στις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ..

- Στους χώρους των Ι.Ε.Κ. θα υπάρχουν αντισηπτικά και πρέπει να γίνεται φυσικός αερισμός των χώρων.

- θα υπάρχουν υγρά κρεμοσάπουνα στις τουαλέτες.

-  Όλες οι αίθουσες θα καθαρίζονται δύο φορές την ημέρα.

- Η διαρρύθμιση των τάξεων έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε η απόσταση μεταξύ των θρανίων να είναι ίση με 1,5 μέτρο μήκος.

- Αποφυγή της συγκέντρωσης σε κοινόχρηστους χώρους.

- Δεν επιτρέπονται επισκέπτες στο χώρο της τάξης ή του Δ.Ι.Ε.Κ..

- Η χρήση μάσκας είναι προαιρετική, τηρώντας τους όρους σωστής χρήσης της .

-  Βήχουμε και φτερνιζόμαστε στον αγκώνα μας ή σε ένα χαρτομάντιλο το οποίο και πετούμε αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.

- Δεν αφήνουμε πουθενά σκουπίδια, τα πετούμε σε κάδο απορριμμάτων.

- Δεν τρώμε. Τυχόν υγρά (νερό, χυμό, καφέ) τα φέρνουμε μαζί μας κατά την είσοδό μας στο Δ.Ι.Ε.Κ.. Δεν τα παραγγέλνουμε.

- Συχνή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών με πλύσιμο χρησιμοποιώντας νερό και κρεμοσάπουνο, είτε με χρήση αντισηπτικού διαλύματος. Ειδικά κατά την είσοδο σπουδαστών και εκπαιδευτών στις αίθουσες διδασκαλίας θα πρέπει η αντισηψία των χεριών  να υλοποιείται με τη χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.

- Σε περίπτωση καταρτιζόμενων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί, είναι δυνατή η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση των καταρτιζόμενων μέσω της πλατφόρμας μας e-learning. Στην περίπτωση αυτή οι καταρτιζόμενοι θα
αποστείλουν γραπτή δήλωση στο
email του Δ.Ι.Ε.Κ. ( ieksalam@sch.gr) με θέμα :
« Ομάδα αυξημένου κινδύνου ».

( Για την υπεύθυνη δήλωση κάντε αριστερό κλικ εδώ: --> Υπεύθυνη δήλωση )