Ανακοινώσεις Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας

Προτεινόμενες ειδικότητες 2020 ? 2021

 
Φωτογραφία Ιωάννης Γκουντούλας
Προτεινόμενες ειδικότητες 2020 ? 2021
από Ιωάννης Γκουντούλας - Δευτέρα, 17 Αύγουστος 2020, 10:46 πμ
 

Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας
Προτεινόμενες ειδικότητες 2020? 2021

-  Δωρεάν σπουδές ανεξάρτητα από ηλικία.
-  Εγγραφή με απολυτήριο λυκείου ή ισότιμο τίτλο σπουδών.
-  Απογευματινή φοίτηση.
-  Σύγχρονα επαγγέλματα.
-  Μοριοδότηση στον Α.Σ.Ε.Π..