Ανακοινώσεις Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας

Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου

 
Φωτογραφία Ιωάννης Γκουντούλας
Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου
από Ιωάννης Γκουντούλας - Τρίτη, 18 Μάιος 2021, 8:55 μμ
 

Σας ενημερώνουμε ότι με τον ν.4777/2021  προβλέπεται  για πρώτη φορά, ταυτόχρονα με το τυπικό μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η καθιέρωση παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή και φοίτηση ενδιαφερομένων υποψηφίων στα  Δημόσια Ι.Ε.Κ. της χώρας.

 

Η υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου  θα γίνει κατά την ίδια ακριβώς περίοδο  υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (μηχανογραφικού  δελτίου πρώτης φάσης) και θα αφορά σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε συγκεκριμένες ειδικότητες  ανά Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

 

Δικαίωμα συμπλήρωσης του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου  για την εισαγωγή στα Δημόσια  Ι.Ε.Κ.  έχουν :  α) οι  τελειόφοιτοι του  σχολικού  έτους  2020-2021  είτε  συμμετέχουν  στις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους είτε όχι και β)οι υποψήφιοι των πανελλαδικών

εξετάσεων του ίδιου σχολικού έτους, τελειόφοιτοι και μη.

 

Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., θα ανακοινωθούν ταυτόχρονα με αυτά των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

 

Σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα διαδικασία θα είναι η πρώτη φάση για την εισαγωγή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το έτος κατάρτισης 2021-2022 ,δεδομένου ότι θα ακολουθήσει, όπως κάθε χρόνο, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής καταρτιζόμενων Δημοσίων Ι.Ε.Κ., την περίοδο Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 και τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ (αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ ή άλλων Υπουργείων). Η δεύτερη αυτή φάση θα αφορά στις θέσεις  ανά ειδικότητα που :α) δεν  καλύφθηκαν από την διαδικασία υποβολής του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, καθώς και  β) δεν προκηρύχθηκαν κατά την ανωτέρω διαδικασία.

 

Οι αιτήσεις των υποψήφιων καταρτιζόμενων της πρόσκλησης, θα υποβληθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο  του  Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια ακολουθούν οι διαδικασίες επιλογής καταρτιζόμενων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και εγγραφών που ισχύουν σε κάθε Δημόσιο Ι.Ε.Κ. για την έναρξη του εξαμήνου κατάρτισης.

 

Διευκρινίζεται ότι, υποψήφιοι που συμπλήρωσαν το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο  αλλά δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε τμήμα Δημοσίου Ι.Ε.Κ., διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην προαναφερόμενη  διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επιλογής και εγγραφών καταρτιζομένων Δημοσίων Ι.Ε.Κ., κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.