Η συγκεκριμένη πλατφόρμα χρησιμοποιείται για την επικοινωνία & την καθοδήγηση των σπουδαστών του Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας από τους εκπαιδευτές μέσω διαδικτύου. Μέχρι στιγμής δεν είναι δυνατή η φοίτηση από απόσταση. Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ προϋποθέτει την υποχρεωτική φυσική παρουσία στην κατάρτιση. Τα όρια απουσιών περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας.

Η πλατφόρμα μας, βασίζεται στην δημοφιλή πλατφόρμα Moodle που αποτελεί ακρώνυμο του Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Αρθρωτό Αντικειμενοστραφές Δυναμικό Μαθησιακό Περιβάλλον). Διατίθεται δωρεάν κάτω από άδεια GNU/GPL ως ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα και πρόκειται για ένα πολύ ευέλικτο, αρθρωτό λογισμικό, το οποίο ενδείκνυται για εξ αποστάσεως μαθήματα, αλλά και για μεικτή μάθηση, καθώς συχνά χρησιμοποιείται ως υποστηρικτικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον κόσμο.