Ανακοινώσεις

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ότι το ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ προκήρυξε κατατακτήριες εξετάσεις αποφοίτων Ι.Ε.Κ. για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες:   http://karp.aua.gr/?page_id=1632

Σχετικά:     -     ΦΕΚ 254/21.12.2020 (Τεύχος A’)

                  -     Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές του Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας ότι λόγω της παράτασης της περιόδου εγγραφών στις νέες ειδικότητες Α' Εξαμήνου, η ορισθείσα από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ημερομηνία έναρξης μαθημάτων (Δευτέρα 4 Οκτωβρίου) αναβάλλεται.
Για την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων καθώς και για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων θα αναρτηθούν σχετικές ανακοινώσεις. ανά ειδικότητα.

Η Β' φάση ηλεκτρονικών εγγραφών(επιλαχόντες Α' Φάσης και Βελτιώσεις) έληξε την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου ή την Τρίτη 5 Οκτωβρίου αναμένουμε την επικαιροποίηση - οριστικοποίηση από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ των προτεινόμενων νέων τμημάτων με βάση το αριθμητικό δυναμικό τους. Ακολούθως θα ανοίξει η Γ' φάση εγγραφών (διάρκειας λίγων ημερών), κατά την οποία όποιος υποψήφιος σπουδαστής επιθυμεί να εγγραφεί σε κάποια από τις νέες ειδικότητες Α' Εξαμήνου θα μπορεί να προσέλθει στο Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας 13:00 με 21:00 καθημερινά προσκομίζοντας φωτοαντίγραφα ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ισότιμο τίτλο σπουδών, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και ΑΜΚΑ.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ.


Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων αναμένεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ να καλέσει τους υποψήφιους εκπαιδευτές να δηλώσουν στο μητρώο εκπαιδευτών το-τα Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να εργαστούν. Έπειτα το Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας θα προσκαλέσει τους υποψήφιους εκπαιδευτές με βάση τις κείμενες διατάξεις, έτσι ώστε να ξεκινήσει το διδακτικό εξάμηνο 2021Β.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

H προθεσμία εγγραφής (αφορά την οριστικοποίηση εγγραφής των επιτυχόντων της Α' φάσης ηλεκτρονικών εγγραφών ) στα Δημόσια Ι.Ε.Κ του Υ.ΠΑΙ.Θ. παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη 23/09/2021.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής  υποψηφίων για τα Δημόσια ΙΕΚ.
Για να δείτε αν είστε επιτυχών - επιτυχούσα επιλέξτε
 τον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr/   (θα χρειαστείτε το email και το συνθηματικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας).

Αν είστε επιτυχών - επιτυχούσα πρέπει να προσέλθετε  απαραιτήτως έως και την Τετάρτη 22/09/2021 στο Δ.ΙΕΚ Σαλαμίνας για να υποβάλετε Αίτηση Εγγραφής και να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή σας οφείλετε να προσκομίσετε:
1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σας.
2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής σους (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων σας (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, αρκεί να είναι ευανάγνωστα.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Κατατάξεις - εγγραφές σπουδαστών στο Γ’ εξάμηνο σπουδών των ειδικοτήτων του Δ.Ι.ΕΚ. Σαλαμίνας έως και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους αποφοίτους ΤΕΛ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΙΕΚ κατόχους  Πτυχίου ότι μπορούν να εγγραφούν στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης (ως εγγραφή ή ως κατάταξη) , όπως προβλέπετε από τον οδηγό σπουδών  της κάθε ειδικότητας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφα) για την αίτηση εγγραφής:
-  Πτυχίο
-  Ταυτότητα
-  Α.Μ.Κ.Α.
-  Αίτηση εγγραφής (την χορηγεί το Δ.Ι.Ε.Κ.)

Οι ειδικότητες Γ’ εξαμήνου του Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας, καθώς και οι δικαιούχοι κατάταξης στο Γ’ εξάμηνο είναι:

 • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας.
  Στην ειδικότητα «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» των Ι.Ε.Κ. δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΤΕΛ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑΣ και ΙΕΚ κάτοχοι Πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:
  ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ
     ΤΟΜΕΑΣ:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,   ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

             ΕΠΑΛ
            - ΤΟΜΕΑΣ:   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
               ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

            - ΤΟΜΕΑΣ:   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
               ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

            ΤΕΛ
               ΤΟΜΕΑΣ:   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
               ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
            ΙΕΚ
             ΤΟΜΕΑΣ:   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
             ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ 
                                       ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ
                                       ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
                                      ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Marketing),    ΣΤΕΛΕΧΟΣ
                                      ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ,    ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ –
                                     ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,    ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ,                

                                     ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,    ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
                                    ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,    ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ
                                    ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

 

 • Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας.

           Στην ειδικότητα «Στέλεχος Διατροφής Διαιτολογίας» των Ι.Ε.Κ. δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι                ΤΕΛ κάτοχοι Πτυχίου της εξής ειδικότητας:
          ΤΕΛ
          - ΤΟΜΕΑΣ:   ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
             ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ

 

 • Τεχνικός Δασικής Προστασίας.
  Στην ειδικότητα «Τεχνικός Δασικής προστασίας» των Ι.Ε.Κ. δικαιούνται να εγγραφούν στο γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΤΕΛ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ κάτοχοι Πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:
  ΤΕΕ Β΄ΚΥΚΛΟΥ
  ΤΟΜΕΑΣ:  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:  ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,    ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ,    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
                                ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
  ΕΠΑ.Λ. (ν.4186/2013)
   
    ΤΟΜΕΑΣ:  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
      ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,   ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
  ΕΠΑ.Λ.
     
  ΤΟΜΕΑΣ:  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
      ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:  ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,   ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
                                ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
  ΕΠΑ.Λ.  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
     - 
  ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
     -  ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 • Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων.
  Η ειδικότητα των ΙΕΚ «Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση & Σχεδιασμός αντικειμένων» είναι αντίστοιχη με τις εξής ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:
  ΤΕΕ Β΄ΚΥΚΛΟΥ
  ΤΟΜΕΑΣ:  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ,   ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
  ΕΠΑΛ
      
  ΤΟΜΕΑΣ:  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
      ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
  ΤΕΛ
       ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
  ΙΕΚ

       ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ  (παλαιά ειδικότητα βάσει του ν.2009/1992

 • Τεχνικός Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ.
  Στην ειδικότητα «Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ» των Ι.Ε.Κ. δικαιούνται να εγγραφούν στο γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΤΕΛ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ κάτοχοι Πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:
  ΕΠΑΛ
  ΤΟΜΕΑΣ:  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
      ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  ΤΕΕ Β΄ΚΥΚΛΟΥ
     ΤΟΜΕΑΣ:  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:   ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

 • Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.
  Δεν είναι δυνατή η κατάταξη αποφοίτων των Τ.Ε.Ε, των Ε.Π.Α.Λ., των Ε.Π.Α.Σ, ή των Τ.Ε.Λ. σε κάποιο από τα εξάμηνα της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων».

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  2167003095, καθημερινά 13:00 - 21:00
                                                                Ζ. Πηγής 21, Σαλαμίνα

©2021 Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας. Κατασκευή: Δημήτριος Ιατρού (diatrou AT gmail DOT com)

Search