Ανακοινώσεις

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων του Παράλληλου Μηχανογραφικού θα υλοποιηθούν από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Δικαιολογητικά για την εγγραφή των καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αποτελούν τα ακόλουθα:
α) Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου.
β) Τίτλος σπουδών.
γ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο.

 

 

Επιπλέων και κατά περίπτωση προσκομίζοντας τα δηλωθέντα στην αίτησή τους απαραίτητα δικαιολογητικά.
- Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς.
- Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής
γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 76 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ  ο  ν.4957/2022 (Α΄141). Το άρθρο 363 τροποποιεί το άρθρο 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) που αφορά στην προθεσμία ολοκλήρωσης πρακτικής των καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. Πιο συγκεκριμένα:

Άρθρο 363

Πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης -

Τροποποίηση παρ. 31 άρθρου 169 ν. 4763/2020

«Στην παρ. 31 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254),

περί μεταβατικών διατάξεων, η αναφορά στο έτος 2022,

έως το τέλος του οποίου υποχρεούνται οι καταρτιζόμενοι

των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.),

που δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση

έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 (Α’ 254) να την

ολοκληρώσουν, αντικαθίσταται με αναφορά στο έτος

2024 και η παρ. 31 διαμορφώνεται ως εξής:

«31. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν

πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη

ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν

την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2024,

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27.»

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ   ΤΕΛΙΚΩΝ   ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ   2022Α

 

 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ   ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Α

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου θα δεχθεί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 αιτήσεις για κατατάξεις αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης  Μαθητείας από τις παρακάτω ειδικότητες που είναι συναφείς με τα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος (Διοίκηση, Οικονομία, Πληροφορική, Μάρκετινγκ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας θα ήθελε να ευχαριστήσει από καρδιάς το ελληνικό τμήμα του ICOM για τη δωρεάν παραχώρηση 6 αντιτύπων του Εγχειριδίου Φύλαξης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων (έκδοση Ελληνικό Τμήμα ICOM, 2014) στους καταρτιζόμενους της ειδικότητας Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων. Η κίνηση από μέρους του ICOM είναι πολύ σημαντική, αφού το συγκεκριμένο σύγγραμμα θα βοηθήσει τους καταρτιζόμενους στην προφορική εξέταση πιστοποίησης, καθώς σε αυτό περιγράφονται και αναλύονται οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις, τα επαγγελματικά καθήκοντα, οι δυσκολίες, τα έκτακτα περιστατικά κ.λπ.. του επαγγέλματος που επέλεξαν οι καταρτιζόμενοι.
Σας ευχαριστούμε. 

FYLAKES

©2022 Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας. Κατασκευή: Δημήτριος Ιατρού (diatrou AT gmail DOT com)

Search