Ειδικότητες

Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Η συγκεκριμένη ειδικότητα Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ορίστηκε, σύμφωνα με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ A 193 - 17.09.2013) στην ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, του τομέα Πληροφορικής. Στην παραπάνω ειδικότητα, με την απόφαση 5955/2014 (ΦΕΚ B 1817/2014), έγινε αντιστοίχιση της παλαιών ειδικοτήτων:

 • Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών

Επαγγελματικό Περίγραμμα

Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων

Τι αφορά

Ο Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων υλοποιεί λύσεις τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Για το σκοπό αυτό συνδυάζει στοιχεία υλικού και λογισμικού και δημιουργεί έτσι σύνθετα συστήματα. Πιο συγκεκριμένα:

 • Συμμετέχει στην καταγραφή και ανάλυση των αναγκών του πελάτη
 • Συμμετέχει στον σχεδιασμό του Δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που καταγράφηκαν
 • Εγκαθιστά, συντηρεί και διαχειρίζεται τα Δίκτυα Δεδομένων και τις υπομονάδες τους
 • Εγκαθιστά, συντηρεί και διαχειρίζεται απλά συστήματα πληροφορικής,
 • Μπορεί να αναλύσει σε κάποιο βαθμό και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα προκειμένου να άρει βλάβες ή να βελτιώσει την απόδοση του δικτύου.
 • Αποκαθιστά τις βλάβες του δικτύου και των υπολογιστικών συστημάτων χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και όργανα
 • Μεριμνά για την επάρκεια πόρων των συστημάτων
 • Φροντίζει για την διαθεσιμότητα των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής
 • Ενημερώνει και εκπαιδεύει τους πελάτες
 • Mεριμνά για την ασφάλεια του δικτύου με τον κατάλληλο εξοπλισμό

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Η ζήτηση για το επάγγελμα είναι ήδη μεγάλη και η πλειονότητα των επαγγελματιών βρίσκει ικανοποιητική απασχόληση.

Επίσης, παρ? όλο που το επάγγελμα αυτό ασκείται εδώ και αρκετά χρόνια, αποκτά νέο νόημα με την αλματώδη ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και των κάθε είδους εφαρμογών της πληροφορικής. Τα δίκτυα δεδομένων θα υπάρχουν πλέον σε κάθε χώρο, κατοικίες, γραφεία και επιχειρήσεις και απαιτείται μεγάλο πλήθος εξειδικευμένων τεχνικών αυτής της ειδικότητας. Τα δίκτυα υλοποιούνται ως τοπικά (LAN) και ως ευρείας κάλυψης (WAN), ενώ οι εφαρμογές πληροφορικής που υποστηρίζουν διευρύνονται, και ο Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων πρέπει να μπορεί να υπηρετεί σε κάποιο βαθμό όλα τα είδη δικτύων.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ: Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Δικτύων Δεδομένων.

Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών

Τι αφορά

Ως Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών ορίζεται ο εργαζόμενος ο οποίος έχει γενική και σε βάθος κατάρτιση στις τηλεπικοινωνίες, τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα καθώς και στα συστήματα πληροφορικής που απαιτούνται για τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, βασικό αντικείμενο εργασίας του είναι η εγκατάσταση, η λειτουργία, η συντήρηση και η επισκευή των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων όπως είναι: τα τηλεφωνικά κέντρα μεταγωγής, συστήματα μετάδοσης, συστήματα οπτικής πολυπλεξίας, συστήματα ασύρματων επικοινωνιών, συστήματα καλωδίων συμβατικής τεχνολογίας και οπτικών ινών, συστήματα πρόσβασης και ευρυζωνικής πρόσβασης, συστήματα κινητών επικοινωνιών, συστήματα επικοινωνιών δεδομένων, δικτύων υπολογιστών και διαδικτύωσης, συστήματα μετάδοσης φωνής με τη χρήση των πρωτοκόλλων ΙΡ, συστήματα ιδιωτικών τηλεφωνικών κέντρων, συστήματα πληροφορικής που υποστηρίζουν και διαχειρίζονται τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων κ.α.

Υπάρχουσα Κατάσταση Απασχόλησης

Στη σημερινή ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά δραστηριοποιούνται (σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων) περί τις 50 επιχειρήσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, παρέχοντας ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών.

Μία σύντομη ανάλυση του μεριδίου απασχόλησης των επιχειρήσεων κατά το 2007, έχει ως εξής:

Ο ΟΤΕ απασχολεί περί τις 15.000 εργαζόμενους από τους οποίους οι 6000 είναι τεχνικοί.

Οι τρεις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας με κύριο μερίδιο στην αγορά απασχολούν 6.000 εργαζόμενους.

Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις απασχολούν κάθε μια από λίγες δεκάδες μέχρι μερικές εκατοντάδες εργαζόμενους.

Η απασχόληση μειώθηκε σημαντικά στα τελευταία 20 χρόνια στον κύριο τηλεπικοινωνιακό φορέα τον ΟΤΕ κατά 18.000 θέσεις εργασίας περίπου (από 33.000 το 1990 σε 15.000 σήμερα), ενώ αυξήθηκε η απασχόληση στις νέες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ: Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Τηλεπικοινωνιών.

Οδηγός Κατάρτισης

Υπό διαμόρφωση... (Οδηγός Ειδικοτήτων Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Κατάλογος Ερωτήσεων Ειδικότητας Νέου Τύπου Ι.Ε.Κ. (N. 4186/2013)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας

    ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
                       
                             
    ΤΟΜΕΑΣ:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
                       
                             
    Ειδικότητα: Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών                        
                             
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ
Α/Α   ΜΑΘΗΜΑΤΑ --Θ-- --Ε-- --Σ-- --Θ-- --Ε-- --Σ-- --Θ-- --Ε-- --Σ-- --Θ-- --Ε-- --Σ--
1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 2 4                  
2   ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2 3 5                  
3   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 1 2                  
4   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 2 4                  
5   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2   2                  
6   ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   3 3   3 3   3 3      
7   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ         2 2            
8   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ       2 2 4            
9   ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ       3   3            
10   ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι       2 2 4            
11   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ι       2 2 4            
12   ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ             2 2 4      
13   ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ             2   2      
14   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ               3 3      
15   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ)             1 2 3      
16   ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ             1 2 3      
17   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ             1 1 2      
18   ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                     2 2
19   ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ                     18 18
    ΣΥΝΟΛΟ 9 11 20 9 11 20 7 13 20   20 20

Θ = Μαθήματα Θεωρητικά, Ε = Μαθήματα Εργαστηριακά, Σ = Σύνολο Ωρών Μαθήματος

Ημερομηνία

22 Ιανουαρίου 2015

Tags

Τομέας: Πληροφορικής
©2021 Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας. Κατασκευή: Δημήτριος Ιατρού (diatrou AT gmail DOT com)

Search