Ειδικότητες

Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef)

Η συγκεκριμένη ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef) ορίστηκε, σύμφωνα με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ A 193 - 17.09.2013) στην ομάδα Προσανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Στην παραπάνω ειδικότητα, με την απόφαση 5955/23-06-2014 (ΦΕΚ B 1817 - 06.10.2014) έγινε αντιστοίχιση της παρακάτω παλαιάς ειδικότητας:

  • Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης

Επαγγελματικό Περίγραμμα

Τι αφορά

Μάγειρας/ισσα (Cook) ορίζεται ο/η επαγγελματίας, ο/η οποίος/α γνωρίζοντας την μαγειρική, στοιχεία ζαχαροπλαστικής καθώς και την εστιατορική τέχνη, εργάζεται στην κουζίνα της επισιτιστικής μονάδας, επιμελείται και οργανώνει τη λειτουργία της κουζίνας, προετοιμάζει, παρασκευάζει και παραθέτει τα εδέσματα για μικρές και μεγάλες ομάδες ατόμων σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές ποιότητας της επισιτιστικής μονάδας και τα προβλεπόμενα επίπεδα υγιεινής. Η κουζίνα αυτή μπορεί να βρίσκεται σε εσωτερικούς ή υπαίθριους χώρους.

Ειδικότερα ο Μάγειρας ασκεί (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα παρακάτω καθήκοντα:

  • την παρασκευή και την παράθεση των εδεσμάτων κάθε μορφής και ποικιλίας με βάση τις πρότυπες συνταγές και τις συνταγές που συντάσσει ο ίδιος,
  • τον ποιοτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αξιοποίηση των πρώτων υλών και των εδεσμάτων,
  • την κατανομή, τον τεμαχισμό των πρώτων υλών, την προετοιμασία τους και την χρήση τους με σκοπό την παρασκευή και την παράθεση του εδέσματος.
  • τη σύνθεση του μενού με βάση τις αγορανομικές διατάξεις και τους κανόνες γαστρονομίας,
  • τη διακόσμηση και την παρουσίαση των εδεσμάτων,
  • την οργάνωση και τη διοίκηση της κουζίνας.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Το επάγγελμα του μάγειρα έχει ευρεία ζήτηση στον κλάδο του επισιτισμού, αναψυχής και της φιλοξενίας. Έχει υπολογιστεί σύμφωνα με στοιχειά του ΙΚΑ ότι κατά το 2005 ο κλάδος επισιτισμού, αναψυχής και φιλοξενίας απασχολούσε 180.266 εργαζομένους. Ενώ σε παλαιότερη έρευνα του ΠΟΕΣΕ (1997) είχε υπολογιστεί ότι οι εργαζόμενοι στον κλάδο επισιτισμού, αναψυχής και φιλοξενίας ανέρχονταν στις 110.000 εργαζομένους. Από την σύγκριση των παραπάνω στοιχειών μπορεί κανείς να εξάγει το συμπέρασμα ότι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στον συγκεκριμένο κλάδο αυξάνουν.

Σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΣΥΕ το β? τρίμηνο του 2002 στην επαγγελματική κατηγορία 514 Μάγειροι καταγράφηκαν 36.642 απασχολούμενοι, που ισοδυναμούν με το 0,93% της συνολικής απασχόλησης. Το β? τρίμηνο του 1998 είχαν καταγραφεί 34.836 απασχολούμενοι (0,88% της συνολικής απασχόλησης). Μεταξύ του 1998 και του 2002, συνεπώς, η απασχόληση στη κατηγορία αυτή αυξήθηκε κατά 5,2%.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ: Επαγγελματικό Περίγραμμα Μάγειρα

Οδηγός Κατάρτισης

Αναμένεται το προσεχές διάστημα νέος οδηγός κατάρτισης.

Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Κατάλογος Ερωτήσεων Ειδικότητας Νέου Τύπου Ι.Ε.Κ. (Ν. 4186/2013)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας

    ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
                       
                             
    ΤΟΜΕΑΣ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
                       
                             
    Ειδικότητα: Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef)                        
                             
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ
Α/Α   ΜΑΘΗΜΑΤΑ --Θ-- --Ε-- --Σ-- --Θ-- --Ε-- --Σ-- --Θ-- --Ε-- --Σ-- --Θ-- --Ε-- --Σ--
1   ΓΑΛΛΙΚΑ 2   2 2   2 2   2 2   2
2   ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2   2                  
3   ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ Ι 2 3 5                  
4   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Ι 1 2 3                  
5   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2   2                  
6   ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 3   3                  
7   ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   3 3   3 3   3 3      
8   ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ       1 1 2            
9   ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ       2   2            
10   ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ       2   2            
11   ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ       1   1            
12   ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΙΙ       2 3 5            
13   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ       1 2 3            
14   ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΙΙΙ             1 4 5      
15   ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΝΟΥ             2   2      
16   ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΡΕΑΤΩΝ Ι               2 2      
17   ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ - ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ             2   2      
18   ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ             2   2      
19   ΑΓΓΛΙΚΑ             2   2 2   2
20   ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ                     2 2
21   ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ IV                   1 7 8
22   ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΙΙ                     2 2
23   ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ*                     4 4
    ΣΥΝΟΛΟ 12 8 20 11 9 20 11 9 20 5 15 20

Θ = Μαθήματα Θεωρητικά, Ε = Μαθήματα Εργαστηριακά, Σ = Σύνολο Ωρών Μαθήματος

* Οι ώρες της Πρακτικής Άσκησης θα διεξάγονται αθροιστικά μετά από την 7η εβδομάδα του τετάρτου εξαμήνου, αφού θα έχει ολοκληρωθεί η ύλη των υπολοίπων μαθημάτων του εξαμήνου.

Ημερομηνία

23 Ιανουαρίου 2015

Tags

Νέες Ειδικότητες 2017Β, Τομέας: Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Τρέχουσες Ειδικότητες B' Εξαμήνου
©2021 Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας. Κατασκευή: Δημήτριος Ιατρού (diatrou AT gmail DOT com)

Search