Ειδικότητες

Βοηθός Φαρμακείου

Βοηθός Φαρμακείου

Η συγκεκριμένη ειδικότητα Βοηθός Φαρμακείου ορίστηκε, σύμφωνα με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ A 193 - 17.09.2013) στην ομάδα προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας. Στην παραπάνω ειδικότητα, με την απόφαση 5955/2014 (ΦΕΚ B 1817/2014), έγινε αντιστοίχιση της παλαιάς ειδικότητας:

  • Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών & Παρεμφερών Προϊόντων

Επαγγελματικό Περίγραμμα

Τι αφορά

Ο Βοηθός φαρμακείου είναι ο εργαζόμενος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και ροή του φαρμακείου, έρχεται σε επαφή με το κοινό, επεξηγεί τη συνταγογραφία, επικουρεί και ολοκληρώνει το έργο του φαρμακοποιού. Στο αντικείμενο της εργασίας του περιλαμβάνονται η εκτέλεση συνταγών, η συνταγογραφία, οι παραγγελίες των φαρμάκων, η τακτοποίηση των φαρμάκων στα ράφια του φαρμακείου και η εξυπηρέτηση του κοινού που ζητεί φάρμακα. Επιπλέον, ο Βοηθός φαρμακείου παρασκευάζει φάρμακα και καλλυντικά υπό την εποπτεία του επιβλέποντος φαρμακοποιού και ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τη σύσταση των πρώτων υλών και των προϊόντων, αξιοποιώντας τη σχετική οργανολογία.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Το συγκεκριμένο επάγγελμα ασκείται κυρίως σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα. Η ζήτηση του επαγγέλματος στην αγορά εργασίας σήμερα εμφανίζεται με την μορφή διαφόρων τίτλων - θέσεων εργασίας (πχ βοηθός φαρμακείου, φαρμακοϋπάλληλος, κλπ) ενώ, τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζει αύξηση της απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ: Επαγγελματικό Περίγραμμα Βοηθού Φαρμακείου

Οδηγός Κατάρτισης

Υπό διαμόρφωση... (Οδηγός Ειδικοτήτων Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Κατάλογος Ερωτήσεων Ειδικότητας Νέου Τύπου Ι.Ε.Κ. (N. 4186/2013)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας

    ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
                       
                             
    ΤΟΜΕΑΣ:
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
                       
                             
    Ειδικότητα: Βοηθός Φαρμακείου                        
                             
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ
Α/Α   ΜΑΘΗΜΑΤΑ --Θ-- --Ε-- --Σ-- --Θ-- --Ε-- --Σ-- --Θ-- --Ε-- --Σ-- --Θ-- --Ε-- --Σ--
1   ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 3   3                  
2   ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 2 6 8                  
3   ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 2   2                  
4   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2   2                  
5   ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 2   2                  
6   ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   3 3   3 3   3 3   3 3
7   ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ       2 6 8            
8   ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ       2   2            
9   ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ       2   2            
10   ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ       3   3            
11   ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ       2   2            
12   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ             1 2 3      
13   ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ             1 3 4      
14   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι             2 2 4      
15   ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ Ι             2 2 4      
16   ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ             2   2      
17   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ                     3 3
18   ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ                     3 3
19   ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ                     3 3
20   ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ                     3 3
21   MARKETING ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ                   2   2
22   ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ                     6 6
    ΣΥΝΟΛΟ 11 9 20 11 9 20 8 12 20 2 18 20

Θ = Μαθήματα Θεωρητικά, Ε = Μαθήματα Εργαστηριακά, Σ = Σύνολο Ωρών Μαθήματος

Ημερομηνία

23 Ιανουαρίου 2015

Tags

Νέες Ειδικότητες 2017Β, Τομέας: Υγείας & Πρόνοιας, Τρέχουσες Ειδικότητες Δ' Εξαμήνου, Τρέχουσες Ειδικότητες B' Εξαμήνου
©2021 Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας. Κατασκευή: Δημήτριος Ιατρού (diatrou AT gmail DOT com)

Search