Ειδικότητες

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της ναυτιλίας

Η συγκεκριμένη ειδικότητα Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της ναυτιλίας ορίστηκε, σύμφωνα με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ A 193 - 17.09.2013) στην ομάδα προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας, του ομώνυμου τομέα. Στην παραπάνω ειδικότητα, με την απόφαση 5955/2014 (ΦΕΚ B 1817/2014), έγινε αντιστοίχιση της παλαιάς ειδικότητας:

  • Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα

Τι αφορά

Το βασικό αντικείμενο του υπαλλήλου ναυτιλιακής εταιρείας είναι η ανάληψη της διεκπεραίωσης στο πλαίσιο μιας οργανωτικής ιεραρχικής δομής και μέσω προκαθορισμένων οδηγιών και διαδικασιών, μέρος ή συνόλου διοικητικών υποστηρικτικών εργασιών γραφείου για την διαχείριση πλοίων, υπό την καθοδήγηση Προϊσταμένου και με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης.

Ως προς τη δραστηριότητα του επαγγέλματος ο Υπάλληλος Ναυτιλιακής Επιχείρησης:

  • συμμετέχει στην οργάνωση ταξιδιού του πλοίου,
  • υποστηρίζει την εξασφάλιση της ομαλής, οικονομικής και ασφαλούς διαχείρισης του πλοίου,
  • συμμετέχει στις εργασίες καθημερινής διαχείρισης του πλοίου και του ταξιδιού.

Υπάρχουσα Κατάσταση Απασχόλησης

Η μεγέθυνση του κλάδου της ναυτιλίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης για την Ελληνική Οικονομία και Απασχόληση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, εμφανίζει ιδιαίτερο δυναμισμό στο πεδίο της απασχόλησης, όπου ο ρυθμός μεταβολής της ανέρχεται σε 35,3%, οδηγώντας στη δημιουργία δέκα περίπου χιλιάδων (9.594) νέων θέσεων εργασίας στο διάστημα 2000-2007, ενώ συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ το 2007 ανέρχεται στο 6,3%.
Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (έρευνα εργατικού δυναμικού α? τρίμηνο 2006-2007) σε σύνολο 23.304 απασχολούμενων στις «Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές» και 16.247 στις «Δραστηριότητες άλλων γραφείων» το 2007, η τάση της απασχόλησης κατά επάγγελμα σημειώνει αυξητική τάση για την ειδικότητα υπαλλήλων υπηρεσιών μεταφορών, καθώς επίσης υπάρχει αυξητική τάση στη ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη.

Οδηγός Κατάρτισης

Υπό διαμόρφωση... (Οδηγός Ειδικοτήτων Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Κατάλογος Ερωτήσεων Ειδικότητας Νέου Τύπου Ι.Ε.Κ. (N. 4186/2013)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας

    ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
                       
                             
    ΤΟΜΕΑΣ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
                       
                             
    Ειδικότητα: Στέλεχος Οικονομίας και Διοίκησης στον τομέα της ναυτιλίας                        
                             
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ
Α/Α   ΜΑΘΗΜΑΤΑ --Θ-- --Ε-- --Σ-- --Θ-- --Ε-- --Σ-- --Θ-- --Ε-- --Σ-- --Θ-- --Ε-- --Σ--
1   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3   3 3   3            
2   ΑΓΓΛΙΚΑ 2   2 2   2 2   2 2   2
3   ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4   4 3   3            
4   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3   3                  
5   ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 3   3                  
6   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2   2                  
7   ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   3 3   3 3   3 3   3 3
8   ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ       3   3 3   3      
9   ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ       3   3            
10   ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ       3   3            
11   ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ             2   2 2   2
12   ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΕΣ             3   3 3   3
13   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ             4   4 2   2
14   ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ             3   3      
15   ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ                   3   3
16   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ - ΑΡΧΕΙΟ                   3   3
17   ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                   2   2
    ΣΥΝΟΛΟ 17 3 20 17 3 20 17 3 20 17 3 20

Θ = Μαθήματα Θεωρητικά, Ε = Μαθήματα Εργαστηριακά, Σ = Σύνολο Ωρών Μαθήματος

Ημερομηνία

23 Ιανουαρίου 2015

Tags

Νέες Ειδικότητες 2017Β, Τομέας: Διοίκησης και Οικονομίας, Τρέχουσες Ειδικότητες B' Εξαμήνου
©2021 Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας. Κατασκευή: Δημήτριος Ιατρού (diatrou AT gmail DOT com)

Search