Ανακοινώσεις

Κατατάξεις - εγγραφές σπουδαστών στο Γ’ εξάμηνο σπουδών

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Κατατάξεις - εγγραφές σπουδαστών στο Γ’ εξάμηνο σπουδών των ειδικοτήτων του Δ.Ι.ΕΚ. Σαλαμίνας έως και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους αποφοίτους ΤΕΛ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΙΕΚ κατόχους  Πτυχίου ότι μπορούν να εγγραφούν στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης (ως εγγραφή ή ως κατάταξη) , όπως προβλέπετε από τον οδηγό σπουδών  της κάθε ειδικότητας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφα) για την αίτηση εγγραφής:
-  Πτυχίο
-  Ταυτότητα
-  Α.Μ.Κ.Α.
-  Αίτηση εγγραφής (την χορηγεί το Δ.Ι.Ε.Κ.)

Οι ειδικότητες Γ’ εξαμήνου του Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας, καθώς και οι δικαιούχοι κατάταξης στο Γ’ εξάμηνο είναι:

 • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας.
  Στην ειδικότητα «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» των Ι.Ε.Κ. δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΤΕΛ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑΣ και ΙΕΚ κάτοχοι Πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:
  ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ
     ΤΟΜΕΑΣ:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,   ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

             ΕΠΑΛ
            - ΤΟΜΕΑΣ:   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
               ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

            - ΤΟΜΕΑΣ:   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
               ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

            ΤΕΛ
               ΤΟΜΕΑΣ:   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
               ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
            ΙΕΚ
             ΤΟΜΕΑΣ:   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
             ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ 
                                       ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ
                                       ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
                                      ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Marketing),    ΣΤΕΛΕΧΟΣ
                                      ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ,    ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ –
                                     ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,    ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ,                

                                     ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,    ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
                                    ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,    ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ
                                    ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

 

 • Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας.

           Στην ειδικότητα «Στέλεχος Διατροφής Διαιτολογίας» των Ι.Ε.Κ. δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι                ΤΕΛ κάτοχοι Πτυχίου της εξής ειδικότητας:
          ΤΕΛ
          - ΤΟΜΕΑΣ:   ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
             ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ

 

 • Τεχνικός Δασικής Προστασίας.
  Στην ειδικότητα «Τεχνικός Δασικής προστασίας» των Ι.Ε.Κ. δικαιούνται να εγγραφούν στο γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΤΕΛ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ κάτοχοι Πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:
  ΤΕΕ Β΄ΚΥΚΛΟΥ
  ΤΟΜΕΑΣ:  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:  ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,    ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ,    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
                                ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
  ΕΠΑ.Λ. (ν.4186/2013)
   
    ΤΟΜΕΑΣ:  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
      ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,   ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
  ΕΠΑ.Λ.
     
  ΤΟΜΕΑΣ:  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
      ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:  ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,   ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
                                ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
  ΕΠΑ.Λ.  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
     - 
  ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
     -  ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 • Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων.
  Η ειδικότητα των ΙΕΚ «Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση & Σχεδιασμός αντικειμένων» είναι αντίστοιχη με τις εξής ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:
  ΤΕΕ Β΄ΚΥΚΛΟΥ
  ΤΟΜΕΑΣ:  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ,   ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
  ΕΠΑΛ
      
  ΤΟΜΕΑΣ:  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
      ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
  ΤΕΛ
       ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
  ΙΕΚ

       ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ  (παλαιά ειδικότητα βάσει του ν.2009/1992

 • Τεχνικός Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ.
  Στην ειδικότητα «Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ» των Ι.Ε.Κ. δικαιούνται να εγγραφούν στο γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΤΕΛ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ κάτοχοι Πτυχίου των εξής ειδικοτήτων:
  ΕΠΑΛ
  ΤΟΜΕΑΣ:  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
      ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  ΤΕΕ Β΄ΚΥΚΛΟΥ
     ΤΟΜΕΑΣ:  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:   ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

 • Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.
  Δεν είναι δυνατή η κατάταξη αποφοίτων των Τ.Ε.Ε, των Ε.Π.Α.Λ., των Ε.Π.Α.Σ, ή των Τ.Ε.Λ. σε κάποιο από τα εξάμηνα της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων».

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  2167003095, καθημερινά 13:00 - 21:00
                                                                Ζ. Πηγής 21, Σαλαμίνα

©2021 Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας. Κατασκευή: Δημήτριος Ιατρού (diatrou AT gmail DOT com)

Search