Ανακοινώσεις

Ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής  υποψηφίων για τα Δημόσια ΙΕΚ.
Για να δείτε αν είστε επιτυχών - επιτυχούσα επιλέξτε
 τον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr/   (θα χρειαστείτε το email και το συνθηματικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας).

Αν είστε επιτυχών - επιτυχούσα πρέπει να προσέλθετε  απαραιτήτως έως και την Τετάρτη 22/09/2021 στο Δ.ΙΕΚ Σαλαμίνας για να υποβάλετε Αίτηση Εγγραφής και να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή σας οφείλετε να προσκομίσετε:
1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σας.
2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής σους (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων σας (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, αρκεί να είναι ευανάγνωστα.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση.

©2021 Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας. Κατασκευή: Δημήτριος Ιατρού (diatrou AT gmail DOT com)

Search