Ανακοινώσεις

Επιτυχόντες Παράλληλου Μηχανογραφικού.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων του Παράλληλου Μηχανογραφικού θα υλοποιηθούν από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Δικαιολογητικά για την εγγραφή των καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αποτελούν τα ακόλουθα:
α) Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου.
β) Τίτλος σπουδών.
γ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο.

 

 

Επιπλέων και κατά περίπτωση προσκομίζοντας τα δηλωθέντα στην αίτησή τους απαραίτητα δικαιολογητικά.
- Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς.
- Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής
γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 76 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

Σχετικά με το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας

Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας

Διευθύντρια: Ταράτσα  Αγγελική

Υποδιευθυντής: Γκουντούλας Ιωάννης

 

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

22 Σεπτεμβρίου 2022
07 Σεπτεμβρίου 2022
©2022 Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας. Κατασκευή: Δημήτριος Ιατρού (diatrou AT gmail DOT com)

Search