Ανακοινώσεις

Οδηγοί Σπουδών ειδικοτήτων ΙΕΚ του Ν.4186/2013

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 «Επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα σπουδών» του Ν.4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν της επικύρωσης των αποτελεσμάτων ελέγχου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΔΑ/32521 και ΔΑ/35965 αποφάσεις των υπ΄ αριθμ. 272/29-6-2017 και 275/27-07-2017 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε πενήντα δύο (52) Προγράμματα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης δημοσίευσε τους Οδηγούς Σπουδών των παραπάνω ειδικοτήτων στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πρόγραμμα μαθητείας Ι.Ε.Κ.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

(αφορά εργοδότες και καταρτιζόμενους)

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας και η προσπάθεια συνολικής αναβάθμισής της στοιχειοθετεί έναν από τους βασικούς στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής της σημερινής Κυβέρνησης καθώς η ΕΕΚ έχει να επιτελέσει τόσο επαγγελματικό όσο και κοινωνικό ρόλο. Στο παρόν πλαίσιο η επέκταση του θεσμού της Μαθητείας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα των συναρμόδιων Υπουργείων.  

Πρόσκληση αποφοίτησης

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Σας επισυνάπτουμε πρόσκληση για την τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών μας. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να παρευρεθείτε.

 

Αποτελέσματα εξαμήνου 2017Α

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Σήμερα βγήκαν και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ι.Ε.Κ., τα τελικά αποτελέσματα επίδοσης για το εαρινό εξάμηνο 2017Α (με την ένδειξη "Επιτυχώς" ή "Ανεπιτυχώς - Επανάληψη"). Την Πέμπτη 29/06/2017 από τις 18:00 μέχρι τις 20:00 μπορείτε να παραλαμβάνετε από τα γραφεία του Δ.Ι.Ε.Κ. το "Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου" με την αναλυτική βαθμολογία. Παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις παραπάνω ώρες.

©2021 Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας. Κατασκευή: Δημήτριος Ιατρού (diatrou AT gmail DOT com)

Search